Rätt&vist resande

Vår syn på hållbarhet är att skydda och ta ansvar. Vi strävar alltid efter att minimera påverkan på de samhällen och den natur som våra resor berör. Och vi gör vad vi kan för att stödja en positiv utveckling. Det är ett arbete som aldrig blir klart, som alltid kan förbättras. Det är vår ambition.

Vårt mål är att resa rätt och vist. Att resa med så liten miljöpåverkan som möjligt genom val av bästa tillgängliga färdmedel, att välja transportföretag som främjar lokal företagsamhet och miljö, att respektera och gynna lokala samhällen och folkgrupper och att agera med eftertanke och omtanke.

Här berättar vi om några av de projekt som vi är engagerade i och om de organisationer som vi samarbetar med för att göra positiv skillnad för människor, djur och miljö.

 

WWF i Namibia

WWF Namibia har sedan mitten av 90-talet bedrivit ett framgångsrikt arbete med lokala stammar och nationella myndigheter. Kampanjer mot tjuvjakten har varit framgångsrikt och idag frodas djurlivet i Namibia med ett växande bestånd av flera djurarter, bland annat såväl svart som vit noshörning. Vi stödjer WWF:s arbete och eftersträvar att välja lodger som drivs enligt WWF:s kriterier. Våra safariresor Öken, hav & safari iNamibia och Vingar över Namibia är delvist producerade i samarbete med WWF Namibia.


WWF Namibia och Jambo Tours har deltagit i SIDA:s partnersamarbete – där WWF Namibia fram till slutet av 2013 erhöll ekonomiskt stöd från SIDA. Se mer om samarbetet i SIDA:s film Bestående vildliv genom ekoturism.


World Animal Protection

World Animal Protection är en av världens största djurskyddsorganisationer och de arbetar med direkta insatser såväl som långsiktig politisk påverkan. Ända sedan Jambo Tours grundades 1974 har de vilda djurens välmående varit i centrum för oss. Därför stöder vi World Animal Protections verksamhet.


Läs mer om World Animal Protection