banner_1900x831_namibia_desert

Rätt&vist resande

Vår syn på hållbarhet är att skydda och ta ansvar. Vi strävar alltid efter att minimera påverkan på de samhällen och den natur som våra resor berör. Och vi gör vad vi kan för att stödja en positiv utveckling. Det är ett arbete som aldrig blir klart, som alltid kan förbättras. Det är vår ambition.

Vårt mål är att resa rätt och vist. Att resa med så liten miljöpåverkan som möjligt genom val av bästa tillgängliga färdmedel, att välja transportföretag som främjar lokal företagsamhet och miljö, att respektera och gynna lokala samhällen och folkgrupper och att agera med eftertanke och omtanke. Vi arbetar hårt för att stötta FN:s samtliga 17 globala hållbarhetsmål.

Här berättar vi om några av de projekt som vi är engagerade i och om de organisationer som vi samarbetar med för att göra positiv skillnad för människor, djur och miljö.

 

WWF i Namibia

WWF Namibia har sedan mitten av 90-talet bedrivit ett framgångsrikt arbete med lokala stammar och nationella myndigheter. Kampanjer mot tjuvjakten har varit framgångsrikt och idag frodas djurlivet i Namibia med ett växande bestånd av flera djurarter, bland annat såväl svart som vit noshörning. Vi stödjer WWF:s arbete och eftersträvar att välja lodger som drivs enligt WWF:s kriterier. Våra safariresor Öken, hav & safari iNamibia och Vingar över Namibia är delvist producerade i samarbete med WWF Namibia.


WWF Namibia och Jambo Tours har deltagit i SIDA:s partnersamarbete – där WWF Namibia fram till slutet av 2013 erhöll ekonomiskt stöd från SIDA. Se mer om samarbetet i SIDA:s film Bestående vildliv genom ekoturism.


B10A1587 (438×292)

World Animal Protection

Djur ska leva i sin naturliga miljö och inte utnyttjas i kommersiellt syfte

I samarbete med World Animal Protection tar Jambo Tours avstånd ifrån nyttjandet av vilda djur i underhållningssyfte. Som ansvarstagande reseföretag uppmuntrar vi inte till zoobesök; vi går inte på cirkus som har djur som inslag; vi tillhandahåller inte att resenärer kan fotograferas tillsammans med domesticerade djur och vi utför inga transporter med djur, typ elefantritter, i nöjessyfte.


Det är av yttersta vikt för oss att verka för vilda djurs välbefinnande, mångfald och utveckling. Därför besöker vi endast djur i deras naturliga habitat. Det sker alltid i kontrollerad form och på djurens egna villkor; övervakat av licenserade guider och/eller natur- och viltvårdare. Genom viltvårds- och nationalparksavgifter bidrar våra resenärer ekonomiskt till att säkerställa att viltvårdare och parkvakter finns till djurens beskydd.


Läs mer om World Animal Protection


Jambo Tours hållbarhet stödjer KopeLion

KopeLion

KopeLion arbetar med vildmarkskonflikten i Ngo­rongoro i norra Tanzania där invånarna får hjälp att skydda tamboskapen från rovdjursangrepp. Parallellt arrangeras utbildningar och boende i området anställs i projektet för att sprida kunskap om lejon som i sin tur leder till lejonens beskydd. Idag jobbar cirka 20 personer i projektet.


Jambo Tours bidrag möjliggör bland annat för KopeLion att förstärka styrkan med ytterligare två kvinnliga medarbetare. KopeLion grundades 2011 av Ingela Jansson som i många år även har arbetat med lejonforskning inom Serengeti Lion project.


Läs mer om KopeLion


Jambo Tours och Vi-skogen

Vi-skogen

Vi-skogen arbetar i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda med trädplantering och utbildning i skogsjordbruk, det vill säga användning av träd och buskar i jordbruk för att tillföra marken näring och förhindra erosion.


Arbetet är mycket framgångsrikt och har radikalt förändrat många bönders levnadsvillkor.


Det fiffiga med trädplantering är att inte bara mår den odlingsbara marken bättre, dessutom absorberar träden koldioxid. Från och med sommaren 2019, erbjuder Jambo Tours, genom Vi-skogens klimatkompensationsprojekt i Kenya, våra resenärer att klimatkompensera på bästa sätt. Det handlar om klimatkompensation med dubbel effekt, eftersom lagringen av koldioxid i träd och mark samtidigt bidrar till att öka böndernas skördar och inkomster och ger familjerna möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom.


Läs mer om Vi-skogen