Jambo Tours Malawi

Malawi

Res till Malawi - det lilla outforskade afrikanska landet vid den stora sjön. Malawi är ett kontrasternas land som följer den mäktiga östafrikanska gravsänkan Great Rift Valley i syd-nordlig riktning längsmed den stora Malawisjön. Sjön är Afrikas tredje största sjö och världsberömd för sina många vackra färgglada fiskar och längs dess stränder är fågellivet särskilt rikt. Landskapet är ett lapptäcke av små byar med uppodlade markbitar, orörda naturreservat och höga berg, vissa med toppar på över 3000 meter.