Heltäckande reseförsäkring

Kan tecknas från resans dag 1 eller 46 (från det att hemförsäkringens resskydd slutat gälla)

Saknar du en hemförsäkring eller vill ha ett mer komplett resskydd rekommenderar vi att du tecknar vår heltäckande reseförsäkring. Den kan tecknas från dag 1 och upp till 365 dagar. Har du ett resskydd via din hemförsäkring som du vill nyttja och resan är längre än 45 dagar, kan du teckna heltäckande reseförsäkring för resterande resdagar

Vi rekommenderar alla våra resenärer att ha en fullgod reseförsäkring under resan. Skulle olyckan vara framme, är det oumbärligt att vara rätt försäkrad.