Kompletterande reseförsäkring

Kan tecknas för resans första 45 dagar.

Har du en hemförsäkring som innehåller ett resskydd, kan du teckna Goudas komplement till hemförsäkringen. Denna försäkring kompletterar då din hemförsäkrings resskydd under resans första 45 dagar och ersätter bland annat självrisken i hemförsäkringen, samt att du får ytterligare moment som olycksfallsskydd, extra egendomsskydd och mycket mer. Understiger skadan självrisken i din hemförsäkring ersätter Gouda dig från första kronan. Är din resa längre än 45 dagar kan du teckna heltäckande försäkring för resterande dagar.

Vi rekommenderar alla våra resenärer att ha en fullgod reseförsäkring under resan.Skulle olyckan vara framme, är det oumbärligt att vara rätt försäkrad.